Transportní podvozky pro odtahová zažízení

Transportní podvozky

Transportní podvozky se používají pro vozidla, u kterých došlo ke ztrátě důležitých podvozkových dílů. Jednotlivé komponenty pomocných odtahových vozidel lze smontovat až na místě. Pak lze havarované vozidlo odtáhnout k nejbližší dílně. Pomocná odtahová vozidla jsou v zásadě vytvářena na míru, aby byla upravena pro stav odtahovaného vozidla, s přihlédnutím k eventuálním vyčnívajícím hranám v kolejišti.

Mám zájem

Dorážeč náprav

Použitelný ve spojení s posouvacím válcem k doražení nápravy s okolkem a také k eventuální pomoci při bočním posunu zvednutého vozidla. Přístroj často ušetří kompletní zvedací operaci. Zařízení sestává ze dvou stupňovitých lan s háky a čepem a z traverzy z lehkého kovu. Posouvací válec* není součástí objednacího čísla.

Vysokotlaké hadice

Pomocí párově svázaných vysokotlakých hadic dochází ke spojení mezi řídícím pultem, čerpadlem a hydraulickými komponentami. Při tom používané závitové spojky jsou vybaveny integrovanými uzavíracími ventily. I v rozpojeném stavu zabraňují jakémukoli úniku oleje. Závitové spojky lze spojit či odpojit i za zbytkového tlaku.

Hadicové spojky

Hadicové spojky se používají k prodloužení vysokotlakých hadic. Hadicová spojka 09-2101 je vybavena uzavíracími ventily na obou stranách. Díky tomu je možné spojování dvou konců hadic bez úniku oleje.

Rozdělovače

K připojení dodatečné hydraulické komponenty. Díky škrtícím ventilům je možné vyrovnat ztráty tlaku ve vedení, aby bylo možné připojené hydraulické komponenty stejnoměrně spustit a vypojit.