Reference

Metro

Povrchové a hlubinné doly

Terminály a přístavy

Železniční doprava osobní a nákladní – Cargo

Strojírny, hutě, slévárny

Vlečky

Depa a dílny