Patkové zvedáky MANTRA

Popis jednotlivých částí sloupu:

 • Tlačítko nouzového zastavení-umístěno na sloupu. Při stisku tlačítka dojde k zastavení všech sloupů.
 • Koncový spínač maximálního zdvihu-pokud zdvihací zařízení přejede max. polohu (v důsledku poruchy systému pultu) dojde k rozpojení smyčky konc. spínače.
 • V tuto chvíli se systém chová jako při stisku tlač. nouzového zastavení.
 • Pokud dojde k rozpojení konc. spínače max. zdvihu, celý systém je zablokován a je nutné provést

Servisní zásah.

 • Případný servisní zásah bude spočívat v HW vyblokování čidla uvnitř rozváděče sloupu (klíček) a v manuálním sjetí příslušného sloupu.
 • Řízení sloupu-stykačové připojení/ reverzace motoru.
 • Elektronická synchronizace chodu jednotlivých sloupů pomocí indukčního senzoru pro kódování otáčení v požadovaném rozsahu.
 • Další prvky a funkce mohou být přidány dle požadavku zadavatele.
 • Před vlastní výrobou zařízení je koncepce představena zadavateli.
 • Součástí dodávky je technicko průvodní dokumentace (CE, el. revize, návod k obsluze, návod k údržbě, bezpečnostní pravidla, vyřízení průkazu způsobilosti UTZ.)

Cena nabídky zahrnuje:

 • Konstrukce (Koncepční návrh zařízení, konstrukce jednotlivých uzlů montážního pracoviště, celková konstrukce sestav podsestav jejímž výstupem je 3d model zařízení a výrobní výkresy jednotlivých dílů).
 • Výroba (jednotlivých dílů dle výrobní dokumentace, úprava ploch a hran pro povrchovou úpravu).
 • Povrchová úprava (povrchová úprava jednotlivých dílů, u kovových dílů-pozink, u funkčních dílů jako jsou čepy…)
 • Montáž (jednotlivých podsestav a složení do finálního stavu ke zkoušení).
 • Materiál (potřebný pro polotovary na výrobu jednotlivých dílů sestavy).
 • Nakupované díly (ložiska,pouzdra, vodící kluzné plastové lišty, vedení, převodovky).
 • Technicko – průvodní dokumentace v ČJ.

Při denním provozu v plném zatížení pod dobu ca. 1 hodiny, dodržování pravidelné údržby, zákonných ročních prohlídkách prováděných smluvním servisem a odborné obsluze dle návodu k použití, odpadá během prvních 10 let jakékoli náklady na opravy nebo výměny náhradních dílů.